Ο Άσταμαν είναι ένας νεοσύστατος εκδοτικός οίκος που εστιάζει στο δικαίωμα του συγγραφέα να διατηρεί τον έλεγχο της προσωπικής του δημιουργίας.

Συμβουλεύουμε, επιμελούμαστε και βοηθούμε να έρθουν μαζί όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε η φωνή του κειμένου να βρει σώμα.Πειραματικά κείμενα, ποίηση, παιδικές ιστορίες, αφιερώματα και ιδιαίτερα ντροπαλά βιβλία, βρίσκονται ανάμεσα στις προτιμήσεις .

astamanpublications.com